โฟมโพลียูรีเทน

Union Chemical Ind.Corp.
ที่อยู่: 6th F1, No.9, De-Hui Street, Jhong-Shan District, Taipei 104, Taiwan
โทรศัพท์: +886-2-25954321 ext.6797~6798
Mobile Phone: +886-926278833
แฟกซ์: +886-2-25959698
Italian, Italiano